Copyright © 2023. All Rights Reserved

Озеленяване

Озеленяване

Фирмата ни предлага комплексно изграждане на градини . Извършваме всички дейности в областа на озеленяването - от проекта до изпълнението :

Затревяване чрез посев. Райграс и тревни смески

Изграждане на тревни площи чрез посев с  тревна смеска ( специални комбинации на семена от тревисти видове )

 

Затревяването с готов тревен чим все повече набира популярност .

Въпреки високата си себестойност спрямо затревяването с посев ,има безспорни предимства  изразяващи се в :

Бърз първоначален ефект .Липса или минимално наличие на плевели .Лесно овладяване на стръмни участъци .

Тревните чимове се полагат върху предварително подготвен терен .

Земни работи

Механизирана обработка на почвата – фрезоване , оране , подравняване .

Услугата се извършва с малък трактор оборудван с челен товарачи и богат прикачен инвентар на територията на гр София . Предлагаме и доставка и насипване с хумусна почва  , както и  торф и торопочвени смески . За обектите със затруднен достъп на тежка механизация работата се извършва ръчно с колички .  Извършваме качествено моделиране на терена .терасиране , геопластики .

Доставка и засаждане на декоративни растения на конкурентни цени.

 

За повече ниформация посетете нашия сайт за озеленяване : Gradini.bg

или нашата facebook страница за озеленяване : facebook.com/Elegance.Garden/