ИНТЕРИОРНО ОЗЕЛЕНЯВАНЕ

ИНТЕРИОРНО ОЗЕЛЕНЯВАНЕ

15 януари 2018

Тенденциите в съвременното строителство и обзавеждане все повече налагат използването на изкуствени продукти които водят до създаване на жизнена среда която различна от естествената за човека .

Макар и подсъзнателно прекъсването на връзката между човека и природата се отразява неблаготворно върху човешката психиката и влияе негативно върху емоционалното ни състояние .

Умелото използване на цветята в интериора е най доброто средство за възстановяване на нарушената хармония с околната среда .

 

Интериорно озеленяване за хотели

Все по честа практика е хотелите които истински държат на реномето си да обръщат внимание на зеленината в интериора.

Подбора и разположението на растенията  и съдовете предназначени за тях зависят от спецификата на стила и обзавеждането.

Ако на работното ви място липсват необходимите условия за отглеждане на каквито и да е растения – недостатъчна светлина , необходима температура или просто нямате възможност

прочети още